Ταμείο ανάκαμψης και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Με βάση την τελική απόφαση της Συνόδου Κορυφής το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα θα προικοδοτηθεί με ποσά 750 δισ. ευρώ, ενώ ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για τα επόμενα επτά έτη θα είναι ύψους 1,074 τρισ. ευρώ.

Το Ταμείο θα είναι τριετές (δεσμεύσεις πόρων μεταξύ 2021-3), με πληρωμές έως και το 2026 και η χρηματοδότησή του θα προέρθει μέσω κοινού δανεισμού με την εγγύηση της ΕΕ και του Προϋπολογισμού της.
Η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει περίπου 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,5 δισ. δάνεια.

Σε αυτά προστίθενται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021- 2027.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού και να δούμε μαζί τις δυνατότητες λήψης επιχορήγησης για το επενδυτικό σχεδιό σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9313750,1,2 εναλλακτικά μέσω email:[email protected]