1988

Η Datacon ιδρύθηκε το 1988 στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά το αντικείμενο των εργασιών της ήταν η κοστολογική οργάνωση βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων κοστολογικών συστημάτων με την χρήση εργαλείων πληροφορικής.

1993

Από το 1993 η εταιρεία γίνεται μονοπρόσωπη και αμιγώς παροχής υπηρεσιών.

1996

Το 1996 ξεκίνησε το γραφείο στην Αθήνα όπου έναν χρόνο αργότερα μεταφέρεται και η έδρα της εταιρείας.

2004

Το 2004 η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη με την είσοδο νέων μετόχων, την αύξηση του κεφαλαίου και της βάσης και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.