Φόρμα Αρχικής Επιλεξιμότητας Επιχείρησης
Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία η Datacon έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την αρχική επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Τηρούμενα Βιβλία (κατηγορία)
Συμμετέχετε σε δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising) ;
Ύπαρξη μετόχου-εταίρου (Φυσικού ή/και Νομικού Προσώπου), με κατοχή άνω του 25% άλλης επιχείρησης ;