Επιλεξιμότητα

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία για να λάβετε σύντομα, μία οριστική απάντηση σχετικά με την δυνατότητα επιλεξιμότητας της εταιρείας σας.

  •  
  • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτοαποσχολούμενοι) σε ΕΜΕ
  • ν
  • ν-1
  • ν-2