ΝΕΑ

ΕΣΠΑ | ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2024

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την ...

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ...

Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει ...

ΤΑΑ | Produc-E Green | Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας

Αντικείμενο της δράσης Produc-E Green είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον ...

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ ...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ ...

ΕΑΤ | Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI)

«Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. δημιούργησε το Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI), ένα νέο ...

ΕΑΤ | Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική ...

Αναπτυξιακός Νόμος | Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων | 2η Προκήρυξη

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την ...
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;