Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:Η 1η Πρόσκληση για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων περιλαμβάνει 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται η μετάφορά γνώσεων και ενημέρωσης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα, συνεργασίες επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 5/12/2019 – 4/3/2020 (ώρα 15:00)
Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η Datacon, έχοντας πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει είτε την υποβολή της πρότασης και τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου με ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση.

Μπορείτε να καλέσετε στο 210-9313750,1,2 είτε να στείλετε email στο [email protected]