Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: Επιδότηση σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 50%-65%

Οι υποβολές στην εν λόγω δράση έχουν ολοκληρωθεί.


Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (απά 2 έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Δικαιούχοι:

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” οι παρακάτω κλάδοι επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά):

 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 • Λογιστικές υπηρεσίες, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
 • Νομικές υπηρεσίες (δικηγόροι)
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
 • Υπηρεσίες μηχανικών
 • Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και εξειδικευμένου σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων
 • Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας
 • Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)
 • Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με:

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή στα Social Media,
 • Διαφήμιση σε Google & Facebook
 • Καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας & E shop
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

Βασικές Προϋποθέσεις επιδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

 

Σημείωση: το ανωτέρω πρόγραμμα ισχύει και για άλλους τομείς της οικονομίας όπως η μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο (στο παρόν έντυπο αναφέρεται μόνο η παροχή υπηρσίων).

 

Η Datacon μέσω εντύπου που θα συμπληρωθεί από την επιχείρηση θα ελέγξει, χωρίς κόστος, την αρχική επιλεξιμότητα της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεδομένης της κατάστασης που στην παρούσα φάση επικρατεί στη Χώρα λόγω του COVID-19, η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail. Παρακαλείσθε όπως στο email: [email protected] αποστείλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αναφράφοντας Εργαλειοθήκη – παροχή υπηρεσίων, αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.