Ενημερώνουμε τόσο τους υφιστάμενους πελάτες μας όσο και όσους θέλους να επικινωνήσουν με την εταιρία, ότι απο 21/9/2020 έως 4/10/2020, η διοίκηση της εταιρείας για λόγους προστασίας της υγείας (σε συνέχεια και την κυβερνητικών ανακοινώσεων) απόφασισε το σύνολο των στελεχών της να εργαστεί εξ΄αποστάσεως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η επικοινωνία θα πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω e-mail ή μέσω skype, teams (κατ΄εκτίμηση των στελεχών και των πελατών).

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

εκ της Διοίκησης της εταιρείας