«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επενδυτικού Νόμου 4399/2016

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ ότι την 1η Αυγούστου 2020 θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 δεν θα παραταθεί.


2η Προμήρυξη του καθεστώτος. Έναρξη Υποβολών 21/5/2020 λήξη 31/7/2020.


Νέα Παράταση έως 28/2/2020


Στις 29/11/2019 ανακοινώθηκε νέα παράταση υποβολών έως 15/1/2020.


Παράταση Υποβολών στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 έως 16/12/2019.


Προκυρήχθηκε το καθεστώς «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση.

Δικαιούχοι:

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις ( < 10 άτομα και κύκλος εργασιών < 2 εκ € )
  • Μικρές επιχειρήσεις ( < 50 άτομα και κύκλος εργασιών < 10 εκ  € )

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις : 100.000€
  • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
  • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78): 50.000 ευρώ.

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων:

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουλίου 2019
  • Λήξη: 15 Οκτωμβρίου 2019

Επιχορήγηση 

  • Στο 100% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12 του Ν.4399 / 2016
  • Στο 70% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια σε άλλη περίπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα 210-9313750,1,2 ή να στείλετε email στο [email protected]

Ο έλεγχος της επιλεξιμόητητας της επιχείρησης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.