Αποτελέσματα δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

  • 21/3/2018: Παρέμβαση ΙΙ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων ως και τις 29.3.2018.
  • 16/3/2018: Ένταξη έργων στη Δράση ΙΙΙ. Πατήστε εδώ.
  • 30/10/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης Ι. Πατήστε εδώ.
  • 22/9/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ΙII. Πατήστε εδώ.