Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 & Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

 A. Νόμος 3299/04

  • Νέα Παράταση υπολποίησης επενδύσεων έως 30/6/2019.
  • Παράταση υπολποίησης επενδύσεων: Παράταση υλοποίησης επενδύσεων που έχουν καταλητκική ημερομηνία 30/6/2018. Η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί θα είναι 31/12/2018.
  • 14-11-2014: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2399/2004 έως την 31-12-2016
  • Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας οι οποίες αφορούν την παράταση υλοποίησης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 έως την 31-12-2016. Η παράταση στο χρόνο υλοποίησης αφορά τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπέβαλλαν έγκαιρα τα αιτήματά τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

B. Νόμος 3908/11

  • Νέα Παράταση υπολποίησης επενδύσεων έως 31/12/2019.
  • Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επιστολής έγκρισης δανείου σε έργα του Επενδυτικού Νόμου
  • Ψηφίστηκε η τροπολογία του ΥΠΑΑΝ, και ενσωματώθηκε στο άρθρο 37 του N.4301/2014. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, παρατείνεται έως 31-3-2015 η δυνατότητα προσκόμισης της επιστολής έγκρισης δανείου για επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν λάβει απόφαση έγκρισης στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου Ν.3908/2011. Με τον τρόπο αυτό δίδεται επιπλέον παράταση για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν από 1-11-2011 και έως την 5-3-2014 η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 6 μήνες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού έως τέλος του έτους θα ψηφιστεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος.
  •  Νέα ΚΥΑ για την Υπαγωγή Γεωργικών Προϊόντων στον Επενδυτικό Νόμο

Νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, θερμοκήπια, γεωργικός μηχανολογικός εξοπλισμός (τρακτέρ κ.ά.), μονάδες μεταποίησης όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία, σφαγεία, τυροκομεία, ζωοτροφάδικα, συσκευαστήρια, αποστακτήρια κ.α. μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Επενδυτικό Νόμο μετά την ψήφιση της νέας ΚΥΑ αριθ. 6904/14.2.2014