Αναμενόμενο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για Τουριστικές Μονάδες

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στη βουλή ο κ. Σκρέκας το ΥΠΕΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει χρήματα τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης.  Συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί η δημόσια δαπάνη να φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ ενώ ακόμη 500 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με τη μόχλευση των ποσών αυτών εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα 2 – 3 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, δηλαδή το κέλυφος προκειμένου να βελτιωθεί η θερμοδιαπερατότητα
  • Την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης
  • Τη χρήση ΑΠΕ για κάλυψη ενεργειακών αναγκών
  • Την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
  • Την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
  • Την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης – εξοικονόμησης νερού
  • Τη διαχείριση απορριμμάτων
  • Τη χρήση έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.

Ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυτά θα είναι οικονομικά αλλά και φυσικά κριτήρια προτεραιοποίησης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα θα εισαχθούν και κλιματικά κριτήρια, για τις βαθμοημέρες της κάθε περιοχής, δηλαδή με βάση το πόσες ημέρες του χρόνου είναι πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές και άρα καταναλώνεται πολλή ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση των κτιρίων. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικά αξιολόγησης στα οποία θα καταλήξει το υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Πηγή: Capital.gr