Τεχνικός Σύμβουλος

Τεχνικός Σύμβουλος

Η εταιρεία αναλαμβάνει, είτε μόνη της είτε συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα, την διαχείριση έργων παρέχοντας υπηρεσίες ως Τεχνικός Σύμβουλος σε δημόσιους φορείς και σε φορείς που έχουν ορισθεί ως ενδιάμεσοι για την υλοποίηση προγραμμάτων.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την υποστήριξη των φορέων για:

  • Τον σχεδιασμό ενός προγράμματος και τη δημιουργία της κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής υποστήριξης του προγράμματος,
  • Την παραλαβή και ταξινόμηση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους,
  • Την αξιολόγηση των προτάσεων, υποβοηθώντας το έργο των αξιολογητών που ο φορέας υλοποίησης έχει επιλέξει,
  • Την καταχώρηση σε πληροφοριακά συστήματα των αξιολογήσεων.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;