Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (MIS)

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ( M.I.S ) :

α) Στοχεύει στην: 

  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
  • Πραγματική μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Εξορθολογισμό των διαδικασιών της επιχείρησης

β) Βασίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες οι οποίοι είναι :

  • Οι απαιτήσεις πληροφόρησης των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, διακριτές, διαχρονικά σταθερές για να εμπεριέχουν και στατιστικά χρήσιμα στοιχεία, ιεραρχημένες και ως προς την σπουδαιότητά τους και ως προς ποια στελέχη απευθύνονται.
  • Οι δυνατότητες του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και το πλήθος των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες σ΄ αυτό, έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες έγκαιρα, επίκαιρα και σωστά και  εύκολα κατανοήσιμες.
  • Η σχέση κόστους / ωφέλειας για την δημιουργία, λήψη, επεξεργασία και χρησιμοποίηση της κάθε πληροφορίας.
  • Το Ενιαίο και Ολοκληρωμένο M.I.S είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης. Είναι ανοικτό για να μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις.

Ένα σωστά λειτουργών M.I.S προϋποθέτει την σε βάθος εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες του και την χρησιμοποίησή του.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;