Επενδυτικά Σχέδια

Ο τομέας αυτός ασχολείται με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα .
Απευθύνεται σε :

  • Βιοτεχνικές & βιομηχανικές μονάδες
  • Εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις logistics
  • Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Χρησιμοποιεί :

  • Τον Αναπτυξιακό Νόμο, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
  • Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
  • Κοινοτικά Προγράμματα

Αφορά :

  • Επενδύσεις στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε περιοχή επιλέγει ο πελάτης,
  • Επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού, με έμφαση τα Βαλκάνια & την Κύπρο.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;