Εκπόνηση Ειδικών Μελετών

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών στους τομείς:

α) Οργάνωση Παραγωγής : 

  • Δημιουργία Συνταγολογίων & Φασεολογίων,
  • Προγραμματισμός Παραγωγής
  • Αριστοποίηση Ενδοδιακινήσεων,
  • Διασύνδεση με το διοικητικό τμήμα της μονάδας

β) Ανάπτυξη Κοστολογικού Μοντέλου 

  • Αναλυτική Παρακολούθηση Κόστους υλικών, εργασίας και άμεσων εξόδων για τη διαμόρφωση του βιομηχανικού κόστους,
  • Καταλογισμός σε κέντρα κόστους και φορείς κόστους,
  • Αναλυτική Παρακολούθηση έμμεσων εξόδων, διοικητική, χρηματοοικονομική κλπ,
  • Διασύνδεση με τα επιμέρους συστήματα της παραγωγικής διαδικασίας.
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;