Εφαρμογή Συστημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Datacon στον συγκεκριμένο τομέα αφορούν την εκπόνηση μελετών εφαρμογής συστημάτων ποιότητας όπως:

  • ISO 9000-2001: Σύστημα πιστοποίησης διαδικασιών, λειτουργιών και ενεργειών επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών,
  • H.A.C.C.P.: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας εταιρειών τροφίμων και ποτών,
  • ISO 14001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων,
  • ISO 18001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους,

Απευθύνεται σε μια ευρύτατη γκάμα επιχειρήσεων, όπως εμπορικές, βιομηχανικές, τουριστικές και υπηρεσιών. 

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;