Παλιός Αναπτυξιακός / Επενδυτικός Νόμος

Αναπτυξιακός / Επενδυτικός Νόμος

Σκοπός του Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου είναι η ενίσχυση των  Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν Μεγάλες,  Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε υλικά και άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού.

Α. Υφιστάμενοι Επενδυτικοί Νόμοι

Οι επενδυτικοί νόμοι 3299/2004 & 3908/2011 αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό  επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον  εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Περίοδος Υποβολών

Έχει ολοκληρωθεί και για τους δυο νόμους.

Β. Νέος Επενδυτικός Νόμος

Φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επτά (7) έτη, επιδοτήσεις επιτοκίου, συμψηφισμό οφειλών με φόρους, επιδότηση θέσεων εργασίας και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, προβλέπει μεταξύ των άλλων ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση .

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;