EAT | Επενδυτικά Δάνεια (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)


ΣΤΟΧΟΣ

H διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια, σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής και σταδίου λειτουργίας (ακόμη και νεοσύστατες), που απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και εμφανίζουν Κύκλο Εργασιών έως Ευρώ 50 εκατ. ή  Ενεργητικό έως 43 εκατ. Ευρώ.

ΣΧΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Νέο Δάνειο συγχρηματοδότησης,  με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, κατά 40% ΑΤΟΚΑ από την HDB και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες, δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στα 375.000.000€ ανέρχεται ο συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος με κατώτατο ποσό δανείου ανα δικαιούχο τα 25.000€ και ανώτατο τα 1.500.000€.

Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το ποσό 1,5 εκ. Ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται από 60 έως 120 μήνες (5-10 έτη) με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες (3 έτη).

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  • Τράπεζα Πειραιώς,
  • Alpha Bank,
  • Eurobank,
  • Εθνική Τράπεζα,
  • Τράπεζα Αττικής,
  • Παγκρήτια Τράπεζα,
  • Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας