Ενεργά Προγράμματα

ΤΕΠΙΧ ΙΙ:«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»Δράση: "Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια"Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19. Σκοπός των δανείωνΔάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του...