Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

B. Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Β ΄ Περίοδος

Έναρξη υποβολών από την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Στο 2ο κύκλο  θα  συγχωνευθούν  οι  δύο  φάσεις  υποβολής  των  αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται

σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

 


A. Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (Α΄Περίδος σε αναμονή αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
  2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
  3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
  4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 45% με τον υφιτάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  & 55% με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.