Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Α. Ενεργά καθεστώτα

1. Προκήρυξη του καθεστώτος «Συνέργειες & Δικτυώσεις» τουυ Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Α΄περίοδος – Υποβολές προτάσεων έως 31/1/2019.

2. Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» :Υποβολές έως 31/12/2018 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων.


Β. Καθεστώτα με ολοκλήρωση υποβολών

Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Β ΄ Περίοδος

  • Νέα Παράταση υποβολής προτάσεων έως 21/5/2018. (ενημέρωση 2/5/2018)
  • Έναρξη υποβολών από 15/12/2017 έως 15/2/2018. Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 16/4/2018. Νέα Παράταση Υποβολών έως 7/5/2018 (ενημέρωση 30/3/2018).
  • Στο 2ο κύκλο  θα  συγχωνευθούν  οι  δύο  φάσεις  υποβολής  των  αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

Προκήρυξη του Καθεστώτος «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ»: Υποβολές έως 30/9/2018.

Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» :Υποβολές έως 31/12/2018 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων.

 


Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (Α΄Περίoδος: σε σταδιακή έκδοση αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
  2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
  3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
  4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 45% με τον υφιτάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  & 55% με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Α΄κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβλήθηκαν στην ΓΔΙΕ (https://www.ependyseis.gr/)
  • Σταδιακή Ανάρτηση προσωρινού πίνακα εγκρίσεων Α΄κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες http://(https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm)