Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Α. Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (σε αναμονή αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
  2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
  3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
  4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 45% με τον υφιτάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  & 55% με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

Β. Αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2017 η προκήρυξη των καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.