Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

1.  Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Β ΄ Περίοδος

  • Έναρξη υποβολών από 15/12/2017 έως 15/2/2018. Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 16/4/2018.
  • Στο 2ο κύκλο  θα  συγχωνευθούν  οι  δύο  φάσεις  υποβολής  των  αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

 


2. Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (Α΄Περίoδος σε αναμονή αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
  2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
  3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
  4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 45% με τον υφιτάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  & 55% με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Α΄κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας που υποβλήθηκαν στην ΓΔΙΕ (https://www.ependyseis.gr/)