ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ 4887/2022

  •   Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σκοπός Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού......

  • Σκοπός Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα:......

1ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

3ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

4ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

5ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

6ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

7ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

8ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

9ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

10ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

11ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ

12ο ΚΑΘΕΣΤΩΣ