ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

  1. Προκήρυξη προγραμμάτων «Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Υποβολές έως 17/9/2018
  2. Ενισχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων. (Σε διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών)
  3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Αύξηση του προϋπολογισμού και κατάρτιση πρόσθετου πίνακα δυνητικών δικαιούχων Ενστάσεις μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα ενταγμένων έργων.)
  4. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Αναμένεται η ανακοίνωση του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων, Νέος πίνακας δυνητικών δικαιούχων του 1ου κύκλου (26/3/2018). Πατήστε εδώ.)
  5. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος –Δημοσίευση του πίνακα δυνητικών δικαιούχων της 1ης & 2ης περιόδου του Β΄κύκλου.)
  6. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Σε διαδικασία ένταξης επενδύσεων.)
  7. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020. (Σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων.)
  8. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. (Σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων.)
  9. «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Σε διαδικασία ένταξης επενδύσεων.)

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ