ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Α. Ανοικτά Προγράμματα

 1. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
 2. Επιχειρώ Έξω

Β. Κλειστά Προγράμματα

 1. Προκήρυξη προγραμμάτων «Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα». (Σε διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων).
 2. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων. (Σε διαδικασία αξιολόγησης).
 3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Αύξηση του προϋπολογισμού.  Ενστάσεις μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα ενταγμένων έργων).
 4. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Αναμένεται η ανακοίνωση του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων. Εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας δικαιούχων. Ενστάσεις έως 20/9/2018).
 5. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος –Δημοσίευση του πίνακα δυνητικών δικαιούχων όλων των περιόδων του Β΄κύκλου).
 6. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Εκδόθηκε ο οριστικός κατάλογος δικαιούχων. Ενστάσεις έως 20/9/2018).
 7. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020. (Σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων).
 8. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. (Σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων).
 9. «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Σε διαδικασία ένταξης επενδύσεων στην Παρέμβαση ΙΙ, Έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τις παρεμβάσεις Ι & ΙΙΙ).

 


ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ