ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

 • Έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 με ποινή αποκλεισμού, οι προσωρινοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της δράσης.
 • Παράταση υποβολής δικαιολογητικών έως 29/9/2017. (ΝΕΟ)

 

 1. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
 • Αναμένεται η ανακοίνωση του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων

 

 1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
 • Η 2η περίοδος υποβολής ξεκίνησε στις 9.2017 και λήγει 11.10.2017

 

 1. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στη παρούσα δράση,θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού.
 • Παράταση υποβολής δικαιολογητικών έως 6/10/2017. (ΝΕΟ)

 

 1. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020
 • Η Υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2/10/2017

 

 1. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
 • Η Υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26/10/2017

 

 1. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
 • 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017.