ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 1. Ενισχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων. (Νέα παράταση υποβολής προτάσεων έως 15/5/2018)
 2. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Αύξηση του προϋπολογισμού και κατάρτιση πρόσθετου πίνακα δυνητικών δικαιούχων. Αποστολή δικαιολογητικών ένταξης έως 8/5/2018. Ενστάσεις μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα ενταγμένων έργων.)
 3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Αναμένεται η ανακοίνωση του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων, Νέος πίνακας δυνητικών δικαιούχων του 1ου κύκλου (26/3/2018). Πατήστε εδώ.)
 4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος –Δημοσίευση του πίνακα δυνητικών δικαιούχων της 1ης περιόδου του Β΄κύκλου.)
 5. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Αναμένεται νέος πίνακας προσωρινών δυνητικών δικαιούχων μετά την αύξηση του προϋπολογισμού.)
 6. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020. (Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώθηκε.)
 7. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. (Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώθηκε.)
 8. «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
 • 21/3/2018: Παρέμβαση ΙΙ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων ως και τις 29.3.2018.
 • 16/3/2018: Ένταξη έργων στη Δράση ΙΙΙ. Πατήστε εδώ.
 • 30/10/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης Ι. Πατήστε εδώ.
 • 22/9/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ΙII. Πατήστε εδώ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ