ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Αναμένεται ο προσωρινός πίνακας δυνητικών δικαιούχων.
 1. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
 • Αναμένεται η ανακοίνωση του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων
 1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
 • Ολοκληρώθηκε στις 11/10/2017 η υποβολή προτάσεων στη 2η περίοδο.
 1. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Αναμένεται ο προσωρινός πίνακας δυνητικών δικαιούχουν.
 1. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020
 • Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώνεται στις 6/11/2017
 1. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
 • Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώνεται στις 6/11/2017

7. «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

 • 30/10/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης Ι. Πατήστε εδώ.
 • 22/9/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ΙII. Πατήστε εδώ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ