Αρχική Νέα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστό ως GDPR ή ΓΚΠΔ, καθιερώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο GDPR,...

Α. Ενεργά καθεστώτα 1. Προκήρυξη του καθεστώτος "Συνέργειες & Δικτυώσεις" τουυ Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 - Α΄περίοδος - Υποβολές προτάσεων έως 31/1/2019. 2. Προκήρυξη του Καθεστώτος "Μηχανολογικού Εξοπλισμού" :Υποβολές έως 31/12/2018 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων. Β. Καθεστώτα με ολοκλήρωση υποβολών Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού...

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται παράταση του εξωδικαστικού συμβιβασμού για ένα έτος ακόμα, με λήξη στις 31/12/2019.   Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός προβλέπει  «Κούρεμα» προστίμων και ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο, στις Τράπεζες και στους προμηθευτές από 36 έως 120 δόσεις Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε την πύλη της και σε αυτήν...