Άρθρα

Ενημερώνουμε τόσο τους υφιστάμενους πελάτες μας όσο και όσους θέλους να επικινωνήσουν με την εταιρία, ότι απο 21/9/2020 έως 4/10/2020, η διοίκηση της εταιρείας για λόγους προστασίας της υγείας (σε συνέχεια και την κυβερνητικών ανακοινώσεων) απόφασισε το σύνολο των στελεχών της να εργαστεί εξ΄αποστάσεως.Για το...

« Ενημέρωση για την επικοινωνία με τα στελέχη της εταιρείας»Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα, ενημερώνουμε τόσο τους πελάτες μας όσο και τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ότι για την επόμενη εβδομάδα (16/3/2020-20/3/2020) η επικοινωνία θα πραγματοποιείται ως εξής:...

Νέα Παράταση Υποβολών έως 30/9/2020.Στις 29/11/2019 ανακοινώθηκε νέα παράταση υποβολών έως 28/2/2020.Προκήρυξη του Καθεστώτος "Μηχανολογικού Εξοπλισμού" :Υποβολές έως 15/12/2019 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων.Επιλέξιμα είδη επένδυσηςΤα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης,...