Αναπτυξιακοί νόμοι

Α. Ενεργά καθεστώτα 1. Προκήρυξη του καθεστώτος "Συνέργειες & Δικτυώσεις" τουυ Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 - Α΄περίοδος - Υποβολές προτάσεων έως 31/1/2019. 2. Προκήρυξη του Καθεστώτος "Μηχανολογικού Εξοπλισμού" :Υποβολές έως 31/12/2018 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων. Β. Καθεστώτα με ολοκλήρωση υποβολών Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού...

 A. Νόμος 3299/04 Νέα Παράταση υπολποίησης επενδύσεων έως 30/6/2019. Παράταση υπολποίησης επενδύσεων: Παράταση υλοποίησης επενδύσεων που έχουν καταλητκική ημερομηνία 30/6/2018. Η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί θα είναι 31/12/2018. 14-11-2014: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2399/2004 έως την...