Αποτελέσματα δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Αποτελέσματα δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

30/10/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης Ι. Πατήστε εδώ.

22/9/2017: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ΙII. Πατήστε εδώ.