ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Τα δάνεια που προσφέρονται είναι τα εξής:

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
    • ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
    • διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
    • ύψος δανείου από €25.000 έως €1.500.000
    • διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο καθώς προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ (που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου του δανείου χορηγείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2019 (έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού )

Η Datacon, έχοντας πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει είτε την υποβολή της πρότασης και τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου είτε μεμονωμένα τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Μπορείτε να καλέσετε στο 210-9313750,1,2 είτε να στείλετε email στο info@datacon.gr με θέμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ».